SÖZLÜ TERCÜME HİZMETLERİ

Resmi / Yeminli Sözlü Tercüme:
Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de mahkemeler, noterlikler gibi resmi kuruluşlarda sözlü tercümana ihtiyaç duymaları halinde yemin sertifikasını ibraz etmek suretiyle yeminli tercümanlarımız sözlü olarak da hizmet vermektedir.

Ardıl (Konsekütif) Tercüme:
Toplantılar, konferanslar, iş görüşmeleri, seminerler, geziler gibi ortamlarda, tercümanlarımız herhangi bir teknik donanım kullan-maksızın konuşmayı dinleyip, notlar alarak, konuşmacının ardından cümlelerini hedef dile tercüme eder.

Eşzamanlı (Simültane) Tercüme:
Seminerler, konferanslar, toplantılar gibi ortamlarda, tercümanlarımız özel donanımlı ve ses yalıtımı olan bir kabinde mikrofon ve kulaklık sistemi kullanarak konuşmacının konuşması ile eşzamanlı olarak anında hedef dile tercüme yapar.

Yurtdışından Gelen Yabancılara Refakat
(Eskort Tercüme):

Tercümanlarımız, yurtdışından Türkiye’ye kısa süreli gelerek çeşitli görüşme, toplantı vb organizasyonlara katılacak yabancılara, gün içerisinde belli saatler arasında refakat ederek her türlü ardıl tercüme hizmetini sunarlar. Bu tercüme hizmetimiz saat başına ücretlendirilir.