YÖNETİCİ'NİN MEKTUBU

Sinonim’e hoş geldiniz!...

Sinonim, bireysel ve kurumsal müşterilerimizin yabancı diller alanında her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilmek, taleplerine esnek ve tam teşekküllü çözümler sunabilmek için kurulmuş bir Dil Hizmetleri Merkezi’dir. Sinonim olarak, bizimle çalışan kişi ve kurumları sadece gün içinde karşı karşıya geldiğimiz ve ticaret yaptığımız müşterilerimiz olarak değil, stratejik işbirliği kurmayı hedeflediğimiz ortaklarımız olarak görüyoruz.

Dev bir iletişim, ticaret ve etkileşim ağı haline gelen dünyada, sizinle aynı dili konuşmayanlarla iletişim kurabilmek kaçınılmaz, göz ardı edilemez ve son derece önemli bir olgu haline gelmiştir. Dünya üzerinde varolan yüzlerce farklı dil ve kültür, bir zenginlik ve çeşitlilik yaratmakla birlikte, aynı zamanda kişilere ve kurumlara engel de teşkil edebilmektedir.

Bu bağlamda, “Stratejik Ortaklarımız” olarak gördüğümüz sizlere, sadece bir tercüme bürosu olarak hizmet vermenin yeterli olmadığına inanıyoruz. Şirket olarak hedefimiz, bir tercüme bürosundan daha öteye geçebilmek ve dil hizmetleri alanındaki ihtiyaçlarınızı tespit edip bu ihtiyaçlara yönelik her türlü çözümü sunarak, kendi faaliyet  alanınızda ilerlemenin önünü açmaktır.

Stratejik Ortağınız olmaktan mutluluk ve gurur duyarız.

VİZYONUMUZ VE DEĞERLERİMİZ

Sinonim olarak, Stratejik Ortaklarımız’la ortak geleceğimizi bugünden çizmeye başlamak için vizyonumuzu açık ve net hedefler koyarak belirledik:

KARŞILIKLI KAZANÇ: Stratejik Ortaklarımız olarak gördüğümüz müşterilerimize Dil Hizmetleri alanında ihtiyaç duydukları her tür hizmeti karşılıklı işbirliği ve güven çerçevesinde sunarak karşılıklı kazanç sağlamak.

PORTFÖYÜMÜZ: Sinonim ekibi olarak müşterilerimizin çalışma alanlarında uzmanlaşmak suretiyle Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen kurum ve kişilerini portföyümüze katmak.

DEĞERLİ ÇALIŞANLARIMIZ: En değerli varlığımız olarak gördüğümüz değişik sektörlerde uzmanlaşmış Danışmanlarımızla, stratejik ortaklık ilkemiz çerçevesinde güçlü Sinonim ailesini oluşturmak.

VİZYONUMUZ: Stratejik Ortaklarımız olarak gördüğümüz müşterilerimiz ve danışmanlarımızla bir Dil Hizmetleri ağı oluşturmak ve bu ağı karşılıklı kazanç, tam teşekküllü dil hizmetleri, tam zamanında ve sürekli hizmet, tam müşteri memnuniyeti ve karşılıklı güven ilkelerimizle sürekli beslemek.

Vizyonumuza bağlı kalarak Stratejik Ortaklarımız’la geleceği-mizi yaratırken gözettiğimiz çalışma prensipleri:
Gizlilik
Güven
Tam zamanında ve sürekli hizmet
Tam müşteri memnuniyeti
Uzun vadeli stratejik ortaklık
Esnek, kuruma özgü çözümler
Komple dil çözümleri